SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Danas na TV Alfa, 6.3.2019. godine u 16:15 sati

U srijedu, 06.3.2019. godine uživo u emisiji Danas na TV Alfa u 16:15 sati gostuje Saudin Sivro, predsjednik KO SSOOiO FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Tema je eksterna matura i još neke teme u obrazovanju na području Kantona Sarajevo

Datum posljednje izmjene utorak, 05 Mart 2019 17:41

Klikova: 459

Školama naređeno da imenuju ovlaštenu osobu

11.2.2019. godine od premijera Kantona Sarajevo zatražili da putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo svim javnim ustanovama predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja naredi direktori škola, uz saglasnost sindikalnog povjerenika SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, imenuju osobu ovlaštenu od strane poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika, a u skladu sa članom 37. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/18).

5.3.2019. godine svim ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo je upućen zahtjev da se postupi po zahtjevu Sindikata, odnosno u skladu sa članom 37. stav (1) Kolektivnog ugovora.

Podsjećamo direktore ustanova da imaju obavezu da, u svrhu stvaranja klime tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe radnika, vode posebnu brigu o informisanju radnika o zaštiti dostojanstva te o edukaciji ovlaštenih osoba.

Podsjećamo sindikalne povjerenike na obavezu poštivanja Statuta SSOOiO FBiH i zaštite interesa članstva Sindikata, odnosno da prilikom davanja pismene saglasnosti direktoru ustanove za imenovanje ovlaštene osobe vode računa da se radi o osobi koja se posebno ističe u razvijanju radne atmosfere, humanosti, solidarnosti i jedinstva radnika u ustanovi i šire, osobi koja je nezavisna i nepristrasna i osobi koja će se u svom djelovanju pridržavati načela javnosti i zakonitosti. Ovlaštena osoba može biti i sindikalni povjerenik, ukoliko tako odluči sindikalni odbor i nema nikakvog sukoba interesa po tom pitanju, odnosno preporučujemo vam da preuzmete odgovornost po ovom pitanju.

Datum posljednje izmjene srijeda, 06 Mart 2019 08:13

Klikova: 870

Ponovni zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora - naknade članovima komisija za internu i eksternu evaluaciju

Broj: 487/19

Sarajevo,6.3.2019.

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edinu Forti, premijeru

PREDMET: Ponovni zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora - naknade članovima komisija za internu i eksternu evaluaciju

Poštovani,

Vlada KS i SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, kao potpisnici Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/18), u skladu sa članom 5. stav (2) moraju se brinuti za izvršenje i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora.

"Danas" TV Alfa: Saudin Sivro (06.03.2019.)

Ako smo mogli sa predhodnom Vladom dogovoriti da plata bude povećana devet posto, smatramo da i u ovoj godini možemo povećati platu dva posto, pa u narednoj godini dodatnih tri posto i na kraju šest posto u 2023. godini, da bi na kraju dobili tu razliku od dvadeset posto, kazao je Sivro.

Datum posljednje izmjene četvrtak, 07 Mart 2019 14:35

Klikova: 388

Opširnije: "Danas" TV Alfa: Saudin Sivro (06.03.2019.)

Podkategorije

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version