SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

2017-2021

Kontakt podaci o 70 sindikalnih podružnica i sindikalnih povjerenika Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo za mandatni period 2017-2021. godina:


Predškolske i ustanove za specijalno obrazovanje i odgoj, muzičke škole

i druge institucije u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU “DJECA SARAJEVA”

Adresa: Aleja lipa 49, 71000 Sarajevo, Tel: 617-322             

Sindikalni povjerenik: ENVERA ŠUKMAN 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”

Adresa: Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 650-196

Sindikalni povjerenik: BELMA HELIĆ-HALILOVIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU Zavod  za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”

Adresa: Mjedenica 34 71000 Sarajevo, Tel: 207-962 Fax: 207-963

Sindikalni povjerenik: AZRA MALJANOVIĆ-HRUSTEMOVIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” 

Adresa: Josipa Štadlera 1, 71000 Sarajevo, Tel:  444-234 Fax: 212-410

Sindikalni povjerenik: MARIJANA PERKOVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU “Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo

Adresa: Kemala Kapetanovića 43, 71000 Sarajevo, Tel:  651-523 Fax: 710-861

Sindikalni povjerenik: ARMELA MAŠIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Osnovna muzička škola", Ilidža

Adresa: Josipa Slavenskog 24, 71210 Ilidža, Tel: 623-400 Fax: 623-170

Sindikalni povjerenik: DIJANA BAHTIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA VORTT d.o.o.

Adresa: Azize Šaćirbegović 128, 71000 Sarajevo, Tel:  650-968, 640-625 Fax: 650-954

Sindikalni povjerenik: JASMINKA CEROOpćina STARI GRAD


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Edhem Mulabdić”

Adresa: Konak 1, 71000 Sarajevo, Tel:  236-044 Fax: 239-013

Sindikalni povjerenik: SEAD HANJALIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Hamdija Kreševljaković”

Adresa: Carina 2, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  272-720

Sindikalni povjerenik: SAUDIN SIVRO 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” 

Adresa: Logavina 52, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 238-151  

Sindikalni povjerenik: SUADA ĐIVER


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Saburina”

Adresa: Saburina 4, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 538-340

Sindikalni povjerenik: MIRSADA TUKULIJA 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”

Adresa: Iza Hrida 11, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 532-324

Sindikalni povjerenik: JASNA ZELIĆ  


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Vrhbosna”

Adresa: Baruthana 60, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 240-100

Sindikalni povjerenik: IZUDIN BOTIĆ Općina CENTAR


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Alija Nametak”

Adresa: Zaima Šarca 15, 71000 Sarajevo, Tel:  652-297 Fax: 211-075

Sindikalni povjerenik: VILDANA VRABAC


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Hasan Kaimija”

Adresa: Cicin han 93, 71000 Sarajevo, Tel:  559-906 Fax: 559-905

Sindikalni povjerenik: NEDIM SALČIN 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Hasan Kikić”

Adresa: Gorica 27, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 445-137

Sindikalni povjerenik: ERMINA HAJRIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Isak Samokovlija”

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Tel:  212-499 Fax: 212-499

Sindikalni povjerenik: SENAD MIŠUT


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”

Adresa: Braće Begić 19, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 220-491

Sindikalni povjerenik: MIRZA ZEKOVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić”

Adresa: Čekaluša 53, 71000 Sarajevo, Tel:  208-567 Fax: 216-567

Sindikalni povjerenik: SAMIRA NUMIĆ-OKANOVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Nafija Sarajlić”

Adresa: Patriotske lige 57, 71000 Sarajevo, Tel: 213-823     Fax: 209-232

Sindikalni povjerenik: EDINA KONAK 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Safvet-beg Bašagić”     

Adresa: Gimnazijska 1, 71000 Sarajevo, Tel:  205-923 Fax: 204-707

Sindikalni povjerenik: ALISA MUJEZINOVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević”      

Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 2, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  219-825

Sindikalni povjerenik: DŽEVAD DŽAFIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Vladislav Skarić”

Adresa: Terezija 48, 71000 Sarajevo, Tel: 212-031 Fax: 551-586

Sindikalni povjerenik: ELMA VALJEVČIĆ  Općina NOVO SARAJEVO


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ "Čengić-Vila I"

Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića 2, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  678-220

Sindikalni povjerenik: FARUK MUHIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ "Grbavica I"

Adresa: Grbavička 14, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  651-337

Sindikalni povjerenik: ISMETA FRAŠTO 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ "Grbavica II"

Adresa: Behdžeta Mutevelića bb, 71000 Sarajevo, Tel:  642-642 Fax: 651-121

Sindikalni povjerenik: AMEL MUJKIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ "Hrasno"

Adresa: Porodice Ribar 2, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  651-120

Sindikalni povjerenik: VAHID OKIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Kovačići”

Adresa: Zagrebačka 22a, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  615-878

Sindikalni povjerenik: SANELA DIZDAREVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ "Malta"

Adresa: Marka Marulića 27, 71000 Sarajevo Tel:  613-502 Fax: 613-501

Sindikalni povjerenik:AMSAR HADŽIMUJIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ "Pofalići"

Adresa: Ivanjska 1, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  644-163

Sindikalni povjerenik: ALMIR GEKIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Velešićki heroji”

Adresa: Velešići 2, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  214-598

Sindikalni povjerenik: EMIN MURATOVIĆ     Općina NOVI GRAD


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Aleksa Šantić”

Adresa: Branislava Nušića 95, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 461-300

Sindikalni povjerenik: SALKO KRIŽEVAC 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Avdo Smailović”

Adresa: Adema Buće 151, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  619-155

Sindikalni povjerenik: AMIRA AGANOVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Behaudin Selmanović” 

Adresa: Viteška 2, 71000 Sarajevo, Tel:  780-020 Fax: 674-376

Sindikalni povjerenik: MEHMED ALAGIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Ćamil Sijarić”

Adresa: Braće Mulić 16, 71000 Sarajevo, Tel:  541-534 Fax: 544-301

Sindikalni povjerenik: HUSEIN LISICA 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Mustafa Busuladžić”

Adresa: Ahatovićka 41, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 629-574

Sindikalni povjerenik: AMEL BEGOVIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Džemaludin Čaušević” 

Adresa: Prvomajska 24, 71000 Sarajevo, Tel: 713-820 Fax;611-651

Sindikalni povjerenik: SALKO TRNKA 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Fatima Gunić”

Adresa: Nerkeza Smailagića 18, 71000 Sarajevo, Tel/fax:  472-752

Sindikalni povjerenik: ALMIR KALABUŠIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” 

Adresa: Žrtava fašizma 14, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 644-897

Sindikalni povjerenik: SABINA ALJIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Meša Selimović”

Adresa: Geteova 16, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 543-113

Sindikalni povjerenik: EMINA RAMOVIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Osman Nakaš”

Adresa: Gradačačka 39, 71000 Sarajevo, Tel:  642-066 Fax: 641-287

Sindikalni povjerenik: ADNAN ČAVČIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Osman Nuri Hadžić”

Adresa: Lava Tolstoja 6, 71000 Sarajevo, Tel:  460-363 Fax: 460-362

Sindikalni povjerenik:  AMINA HELIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Skender Kulenović”

Adresa: Bulevar Mimar Sinana bb, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 464-288

Sindikalni povjerenik: SALEM ALILOVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Sokolje”

Adresa: Numan-paše Ćuprilića do 17, 71000 Sarajevo, Tel:  765-541  Fax: 765-542

Sindikalni povjerenik: AMNA JAŠAREVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Umihana Čuvidina”

Adresa: Smaje Šikala 1, 71000 Sarajevo, Tel: 541-009 Fax: 766-410

Sindikalni povjerenik: DANIELA ZORBIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Aneks"

Adresa: Vrbovska bb, 71000 Sarajevo, Tel/Fax: 658-883

Sindikalni povjerenik: IBRAHIM ĐOGIĆ  Općina ILIDŽA


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Prva osnovna škola"

Adresa: Mala aleja 3  71210 Ilidža, Tel:  639-575 Fax: 639-574

Sindikalni povjerenik: SAMIR SEJFIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Druga osnovna škola" 

Adresa: Školska 1   71210 Ilidža, Tel:  510-640 Fax: 514-137

Sindikalni povjerenik: EDINA PODGORICA


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Treća osnovna škola"

Adresa: Nasihe Kapidžić Hadžić 1  71210 Ilidža, Tel:  638-473 Fax: 638-479

Sindikalni povjerenik: ESAD SULJIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Četvrta osnovna škola" 

Adresa: Put Famosa 33   71210 Ilidža, Tel:  698-202 Fax: 698-203

Sindikalni povjerenik:  AVDIJA HOT


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Peta osnovna škola"

Adresa: Umihane Čuvidine 58   71210 Ilidža, Tel:  515-177 Fax: 515-571

Sindikalni povjerenik: SEIDA DUGALIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Šesta osnovna škola"

Adresa: Bare kod Stup 63  71210 Ilidža, Tel/fax:  626-783

Sindikalni povjerenik: MUHAMED KATANA  


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Sedma osnovna škola"

Adresa: Blažuj 118  71210 Ilidža, Tel:  761-630 Fax: 761-631

Sindikalni povjerenik: SABINA KADIĆ  


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Osma osnovna škola" Amer Ćenanović"

Adresa: Ilirska 2, 71210 Ilidža, Tel:   771-321 Fax: 771-323

Sindikalni povjerenik:  ALJO DERVIŠEVIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Deveta osnovna škola"

Adresa: Rakovačka cesta 339, 71210 Ilidža, Tel:  428-415 Fax: 428-416

Sindikalni povjerenik: ZLATA AJDARPAŠIĆ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU "Deseta osnovna škola"

Adresa: Osik 52,  71210 Ilidža, Tel:  230-106 Fax: 230-209

Sindikalni povjerenik: IZUDIN ZENOVIĆ Općina HADŽIĆI i Općina TRNOVO


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “6. mart”,  Hadžići             

Adresa: Anđelka Lažetića 5, 71240 Hadžići, Tel: 420-120 Fax: 420-120

Sindikalni povjerenik: ADNAN HORMAN


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Hadžići”, Hadžići

Adresa: Hadželi bb, 71240 Hadžići, Tel: 408 - 810 Fax: 408 - 810

Sindikalni povjerenik: ESED ČOČIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “9.  maj”,  Pazarić

Adresa: Bjelašnička 59, Pazarić, Tel: 416-623 Fax: 416-623

Sindikalni povjerenik: ADILA MUSIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Hilmi ef. Šarić”, Tarčin

Adresa: Bratstva - jedinstva 38, Tel: 428-395 Fax: 419-150

Sindikalni povjerenik: NIZAMA PIKNJAČ 


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Zaim Kolar”, Dejčići

Adresa: Dejčići bb, Trnovo, Tel: 438-000 Fax: 438-001

Sindikalni povjerenik: RAMIZ BANDIĆ  Općina VOGOŠĆA


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Izet Šabić”, Hotonj

Adresa: Donji Hotonj bb  , Tel/fax: 481-089

Sindikalni povjerenik: MIRSADA COKOJA


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Mirsad Prnjavorac”

Adresa: Jošanička 51  , Tel/fax: 430-910

Sindikalni povjerenik: ADISA BOTIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Porodice ef. Ramić”, Semizovac

Adresa: Nova cesta 62, Tel/fax: 430-993

Sindikalni povjerenik: EDIN KLJAJIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Zahid Baručija”

Adresa: Omladinska 14  , Tel:  430-615 Fax: 432-650

Sindikalni povjerenik: IRFANA KOŽLJAK


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Zajko Delić”

Adresa: Slatinski put 3, Tel/fax: 485-409

Sindikalni povjerenik: SENADA TORLAKOpćina ILIJAŠ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Hašim Spahić”                           

Adresa: Krajiška bb   71380 Ilijaš, Tel: 400-458 Fax: 400-458

Sindikalni povjerenik: MAHIR ČUTURA


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Podlugovi“

Adresa: Polomska 189  , Te/fax: 401-017

Sindikalni povjerenik: EDIN ŠEHIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Srednje”

Adresa: Srednje bb 71385, Tel/fax: 489-047

Sindikalni povjerenik: MAHIR MALIŠEVIĆ


SINDIKALNA PODRUŽNICA JU OŠ “Stari Ilijaš”      

Adresa: Bosanski put 151, 71380 Ilijaš, Tel: 580-620    

Sindikalni povjerenik: SEAD SILAJDŽIĆ

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version