SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Pravno i stručno mišljenje - Uredba, dostavlja se.

 

 

Broj: 494/19

Sarajevo, 07.03.2019. godine

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH  KANTONALNI ODBOR KANTONA SARAJEVO

n/r sindikalnim povjerenicima

PREDMET: Pravno i stručno mišljenje - Uredba, dostavlja se.

Poštovani i poštovane,

U skladu s instrukcijom, veza naš akt broj: 468/19 od 05.03.2019. godine kojom smo Vas između ostalog informisali da ćemo do kraja sedmice pribaviti pravno i stručno mišljenje vezano za Uredbu o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 9/19) koja je stupila na snagu 01.03.2019. godine i koja se ne odnosi na djelatnosti obrazovanja u Kantonu Sarajevo imajući u vidu da je tako definisano u članu 1. Uredbe ("Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno).

Datum posljednje izmjene petak, 08 Mart 2019 09:31

Klikova: 429

Opširnije: Pravno i stručno mišljenje - Uredba, dostavlja se.

Ponovni zahtjev za poštivanje Pedagoških standarda

Broj: 489/19

Sarajevo,7.3.2019.

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edinu Forti, premijeru

PREDMET: Ponovni zahtjev za poštivanje Pedagoških standarda - zapošljavanje pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, asistenata u nastavi, rukovaoca nastavnom tehnikom i EMIS odgovornih osoba, dnevnih čuvara i higijeničara

Poštovani,

Vlada Kantona Sarajevo je 06.07.2018. godine donijela Pedagoške standarde i opće normative za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18).

Datum posljednje izmjene utorak, 27 Avgust 2019 15:29

Klikova: 384

Opširnije: Ponovni zahtjev za poštivanje Pedagoških standarda

Ponovni zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora - uvećanje plaće radnika zbog rada u nedjelju, 10.02.2019. godine

Broj: 517/19

Sarajevo,08.03.2019.

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edinu Forti, premijeru

PREDMET: Ponovni zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora - uvećanje plaće radnika zbog  rada u nedjelju, 10.02.2019. godine

Poštovani,

Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo kao potpisnici Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/18) moraju se brinuti za izvršenje i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora (član 5. stav (2).

Upućujemo Vam zahtjev da od Ministarstva finansija i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zatražite da se za radnike, koji su radili u nedjelju, 10.02.2019. godine, obračun i isplata februarske plaće izvrši u skladu sa članom 67. Kolektivnog ugovora kojim je jasno definisano da se osnovna plaća radnika za rad subotom i nedjeljom, ako su po ugovoru o radu neradnidani za radnika uvećava za 30%, te da nam dostavite informaciju o poduzetim mjerama.

Umjesto slobodnih dana želimo poseban status

 

Broj: 486/19

Sarajevo,6.3.2019. godine

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edinu Forti, premijeru

PREDMET: Umjesto slobodnih dana želimo poseban status

Poštovani,

Na osnovu prethodno provedenog izjašnjavanja našeg članstva kojeg čini blizu 90% žena, te na osnovu odluka organa Sindikata, upućujemo Vam prijedlog Sporazumao posebnim dodacima na plaću u djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo kojim se utvrđuju posebni dodaci, modaliteti i dinamika uvećanja plaća u djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, usljed povećanih opterećenja radnika zbog provođenja reformi u sistemu predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Očekujemo da se o našem prijedlogu izjasnite do 08.03. – Međunarodnog dana žena i pokažete koliko suštinski cijenite žene-radnice i obrazovanje kao djelatnost.

Datum posljednje izmjene petak, 08 Mart 2019 10:58

Klikova: 323

Opširnije: Umjesto slobodnih dana želimo poseban status

Podkategorije

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version