SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Plata od 600 KM je sadaka

“Plata od 600 KM je sadaka, ponavljam plata mora biti minimalno 1000 KM. Poreske stope ne mogu biti 72%, moraju biti ispod 50%.” rekao je Saudin Sivro, član Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

Datum posljednje izmjene ponedjeljak, 21 Januar 2019 17:20

Klikova: 522

Nastavak i unaprijeđenje saradnje Sindikata i strukovnih udruženja

U ponedjeljak, 21.1.2019. godine u Domu sindikata u Sarajevu održan je sastanak predstavnika SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i strukovnih udruženja iz oblasti obrazovanja koja djeluju na području Kantona Sarajevo.

SSOOiO FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, kao organizator sastanka, predstavljali su i istom prisustvovali: Saudin Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora i Amira Aganović i Dženita Čehajić-Kulo, članice Kantonalnog odbora.

Datum posljednje izmjene ponedjeljak, 21 Januar 2019 18:06

Klikova: 1210

Opširnije: Nastavak i unaprijeđenje saradnje Sindikata i strukovnih udruženja

Poziv za press konferenciju

Broj: 272/19

Sarajevo, 29.01.2019.

KOORDINACIJA SINDIKATA SSS BIH KANTONA SARAJEVO

KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBIH – KANTONALNI ODBOR KANTONA SARAJEVO

-  SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BIH KANTONALNI ODBOR KANTONA SARAJEVO

- SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U F BIH-KOORDINACIJA KANTONA SARAJEVO

SINDIKAT POLICIJE KANTONA SARAJEVO

PRINTANIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

PREDMET: Poziv za press konferenciju, dostavlja se.

Poštovani, 

            Pozivamo Vas na press konferenciju koja će biti održana u srijedu, 30.01.2019. godine u 09:00 sati u Domu sindikata, Obala Kulina bana 1 (I sprat).

            Organizator je Koordinacija sindikata SSS BiH Kantona Sarajevo koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Na press konferenciji medijima će se obratiti:

Datum posljednje izmjene petak, 01 Februar 2019 23:12

Klikova: 342

Opširnije: Poziv za press konferenciju

Kontradiktorni član Pravilnika se mora mijenjati!

Broj: 265/19

Sarajevo, 28.01.2019.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

n/r mr. Zineti Bogunić, ministrici

PREDMET: Zahtjev za izmjene i dopune kontradiktornog člana 68. Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/18), dostavlja se.

Poštovana, 

imajući u vidu da vođenje pedagoške dokumentacije direktno zadire u pitanja radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa radnika, upućujemo vam zahtjev da odmah objavite izmjene i dopune člana 68. Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/18), koji je na snagu stupio 9. novembra 2018. godine.

Datum posljednje izmjene ponedjeljak, 28 Januar 2019 19:16

Klikova: 658

Opširnije: Kontradiktorni član Pravilnika se mora mijenjati!

Podkategorije

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version