SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Saradnja sa resornim ministarstvom

 

29.1.2010.

  PRVI RADNI SASTANAK SA MINISTROM I NJEGOVIM SARADNICIMA

U petak, 29.1.2010. održan je prvi radni dvosatni sastanak sa resornim ministom i njegovim saradnicima. Tema su bile:

  1. Primjena Pravilnika "o tehnološkom višku"
  2. Stanje u JU Djeca Sarajeva
  3. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora

AD1. Dogovoreno je da ministarstvo do srijede, 3.2.2010. svim školama uputi obrazac i poslovnik o radu za školske komisije. Predstavnici Sindikata su se obavezali da će u ponedjeljak, 1.2.2010. dostaviti ministarstvu imena predstavnika Sindikata u prvostepenoj i drugostepenoj Komisiji.

AD2. Dogovoreno je da Sindikat u ponedjeljak, 1.2.2010. svim relevantnim institucijama uputi inicijativu za izradu Kolektivnog ugovora za djelatnost predškoslkog odgoja u Kantonu Sarajevo i inicijativu za prebacivanje na trezorsk poslovanje JU Djeca Sarajeva.

AD3. Predsjednik Sindikata je iznio osnovne zahtjeve sindikalnih podružnica i članova Sindikata: približavanje platnih razreda za nastavno osoblje, isti koeficijenti za nenastavno osoblje kao kod drugih budžestskih korisnika, jubilarne nagrade na način kako to imaju kolege u srednjim školama, isplata razlike od naknade do pune plaće za zaposlenice na porodiljskom odsustvu i druge stavke na koje je ministar dao svoje mišljenje. U većini stvari ministar se složiio istakavši da će u godini recesije biti izuzetno teško dobiti dodatna sredstva te da velikim dijelom materijalna davanja zavise od oduke Vlade. Dogovoreno je da Sindikat u ponedjeljak, 1.2.2010. uputi Inicijativu Vladi i resornom ministarstvu. Ukoliko sljedeće sedmice Vlada prihvati Inicijativu, resorni ministar će formirati pregovarački tim ispred Vlade a nakon toga će se održati sastanak premijera, resornog ministra i predsjednika Sindikata na kojem će se ozvaničiti početak kolektivnog pregovaranja.


 

27.1.2010.

 PRVI SASTANAK SA MINISTROM I NJEGOVIM SARADNICIMA

U srijedu, 27.1.2010. održan je prvi kratki sastanak sa resornim ministom Kešom i njegovim saradnicima na čijem dnevnom redu su bile sljedeće teme:

  1. Primjena Pravilnika "o tehnološkom višku"
  2. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora
  3. Stanje u JU Djeca Sarajeva.

Dogovoreni su načini i metode primjene Pravilnika, osnovna platforma i strategija oko pristupa i  partnerski odnos tokom kolektivnog pregovaranja i da se na sljedećem radnom sastanku učine konkretni potezi za poboljšanje radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenika u JU Djeca Sarajeva. 

Dogovoreno je da sljedeći sastanak bude u petak, 29.1.2010. u 9:00.


10.1.2010. godine

 

 

Kantonalni odbor od 22.9.2009. godine radi na pitanju Kolektivnog ugovora.

Nakon niza zaključaka sa sjednica Kantonalnog odbora, zaključka sa sjednice Kantonalnog povjereništva od 29.10.2009. godine, 14.12.2009. godine uputili smo dopis svim sindikalnim podružnicama za davanje sugestija i prijedloga za Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.

U toku ove sedmice Kantonalni odbor je imenovao Komisiju koja je dobila zadatak da sumira sve prijedloge iz sindikalnih podružnica i pripremi Nacrt o kojem će se članstvo izjasniti a nakon toga će se krenuti u dogovore sa Vladom.

PREDSJEDNIK

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version