SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Kako do prava porodilja?

 

 

 

 

Poštovane koleginice koje ste na porodiljskom odsustvu ili vi koje namjeravate da budete, obratite se svojim poslodavcima-direktorima/direktoricama škola sa zahtjevom da vam se, kao zaposlenici za vrijeme porođajnog odsustva, ne uskraćuje pravo na naknadu u visini razlike plaće koju bi primale da radite i naknade koju ostvarujete u skladu sa kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodica sa djecom.

Dakle, u vašem zahtjevu tražite isplatu u visini razlike plaće koju ste primale prije početka porodiljskog odsustva i naknade koju ostvarujete u skladu sa kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodica sa djecom.

 

To znači, npr. ako ste primale plaću u visini od 936,00 KM prije porođajnog odsustva a sada dobijate naknadu u visini 55% prosjeka u FBiH (to je trenutno oko 430,00 KM), tražite razliku od poslodavca u visini od 506,00 KM.

Pozivate se na:

 

-         član 62. Zakona o radu

-         član 27. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo

-         Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo za 2008. godinu

-         Zaključak Vlade Kantona Sarajevo od 20.07.2009. godine

-         Stanje u drugim kantonima Federacije BiH i Republike Srpske u kojima se isplaćuje razlika do punog iznosa plaća zaposlenicima na porodiljskom odsustvu.

Ono što Sindikat trenutno poduzima na ovome planu je ugrađivanje u Kolektivni ugovor član koji će glasiti:

  Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva  

 Zaposlenica za vrijeme porođajnog odsustva ima pravo na naknadu plaće u visini razlike plaće između plaće koju bi primala da radi i naknade koju ostvaruje u skladu sa kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodica sa djecom.  

Pošto je kolektivno pregovaranje dug proces i budući da Vlada Kantona nema strategiju koja podržava natalitet u Kantonu Sarajevo, vaši zahtjevi će biti ispunjeni na sljedeći način: ukoliko poslodavac ima sredstva, on će vam ih isplatiti  ili ako nema sredstava na stavci bolovanja, onda će vaš zahtjev poslodavac roslijediti Vladi, odnosno resornom ministarstvu koje treba osigurati sredstva i ista doznačiti poslodavcu; ali ukoliko Vlada, odnosno resorno ministarstvo ne osigura sredstva, onda ćemo svi zajedno, članovi Sindikata i mi koji vas predstavljamo, pokrenuti medijsku kampanju protiv svih onih čija je obaveza da sprovode zakon i opći interes zaposlenika i svih stanovnika Kantona Sarajevo.

Ne čekajte da se neko drugi izbori za vaša prava koja se temelje na najvišem zakonu - općem interesu a to je zaštita majčinstva i zaštita djece koju rađate.

Borit ćemo se zajedno!!! 

Ne isključujemo i radikalne sindikalne akcije i mjere koje ćemo donijeti u skladu sa zakonom i Statutom.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK

 

 

 

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version