SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Pad broja učenika uzrokuje dodatne probleme

Smanjenje broja đaka uzrokovalao je da su prošle godine, napominje Hadžić, dvoje radnika u prosvjeti proglašeni „totalnim tehnološkim viškom“ te su dobili otpremnine i ostali bez posla.

Datum posljednje izmjene ponedjeljak, 13 Juli 2020 08:48

Klikova: 242

Opširnije: Pad broja učenika uzrokuje dodatne probleme

Zaključak Kantonalnog odbora - Kolektivni ugovor

Broj: 1250/20  

Sarajevo, 10.7.2020. godine

Na XIII vanrednoj sjednici Kantonalnog odbora SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, održanoj 10.7.2020. godine, u skladu sa članom 55. Statuta SSOOiO FBiH, donesen je sljedeći 

Z A K LJ U Č A K 

I

Kantonalni odbor SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo očekuje od pregovaračkog tima Sindikata da ispregovara Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo u interesu članstva i da isti bude potpisan do 31.8.2020. godine. 

II

Kantonalni odbor SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo od pregovaračkog tima Vlade KS i od Vlade Kantona Sarajevo zahtijeva da se najkasnije do 31.8.2020. godine ispregovara i potpiše Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo koji će sadržavati minimalno sva prava i obaveze ugovornih strana koja su definisana važećim Kolektivnim ugovorom.

III

Kantonalni odbor SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo od ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zahtijeva da se prekine praksa odugovlačenja potpisivanja Protokola o vođenju pregovora i završetka procesa pregovora koji se mora okončati potpisivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo najkasnije do 31.8.2020. godine.

IV

Kantonalni odbor SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo zadužuje predsjednika Kantonalnog odbora da sazove redovnu sjednicu Kantonalnog odbora sredinom 8. mjeseca 2020. godine, na kojoj će se donijeti adekvatne odluke o provođenju radikalnih sindikalnih akcija, u slučaju da bude evidentno da Kolektivni ugovor neće biti potpisan do 31.8.2020. godine.

V

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti dostaviti premijeru Kantona Sarajevo, pregovaračkom timu Vlade Kantona Sarajevo, pregovaračkom timu Sindikata, sindikalnim podružnicama i članovima Kantonalnog odbora.

DOPREDSJEDNICA

Envera Šukman

Datum posljednje izmjene ponedjeljak, 13 Juli 2020 13:15

Klikova: 278

Premijer Nenadić o regresu

"Neprihvatljivo mi je da je neko u javnom sektoru primio platu, topli obrok i naknadu za prevoz, a sada traži da potpišem i regres. Svi mi traže regres, niko me nije podržao u smanjenju plata"

Sa Nenadićem smo razgovarali o učincima nove Vlade KS do sada, na šta su posebno ponosni, te gdje su "zaštekali".

Razgovarali smo o zdravstvu u KS, borbi protiv koronavirusa, KCUS-u, Općoj bolnici, te najavama da nas čeka još teža jesen.

Bilo je govora o ekonomskim mjerama Vlade KS, padu ekonomije zbog virusa korone, te konkretnim mjerama koje je Vlada KS napravila.

Također smo razgovarali o radu Tužilaštva KS, kao i o rebalansu budžeta za 2020. godinu i smanjenju primanja u administrativnom sektoru.

U nastavku pogledajte cijeli intervju sa premijerom Kantona Sarajevo.


IZVOR:

 

Datum posljednje izmjene četvrtak, 23 Juli 2020 10:53

Klikova: 1125

Zaključak Kantonalnog odbora - zbrinjavanje radnika

Broj: 1251/20

Sarajevo, 10.7.2020. godine

Na XIII vanrednoj sjednici Kantonalnog odbora SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, održanoj 10.7.2020. godine, u skladu sa članom 55. Statuta SSOOiO FBiH, donesen je sljedeći 

Z A K LJ U Č A K 

Kantonalni odbor SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona prihvata informaciju o radu Komisije za evidentiranje  i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo i iskazuje punu podršku u radu predstavnika oba sindikata obrazovanja u navedenoj Komisiji.

 II 

Kantonalni odbor SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo od ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zahtijeva da se rješenja o zbrinjavanju i saglasnosti za javne konkurse školama dostave najkasnije do 25.7.2020. godine, kako se u septembru 2020. godine ne bi desila situacija promjene nastavnika, odnosno kako bi se javni konkursi okončali do početka školske 2020/2021. godine.

III 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti dostaviti ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, članovima Komisije za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, sindikalnim podružnicama i članovima Kantonalnog odbora. 

DOPREDSJEDNICA

Envera Šukman

 

 

 

 

Datum posljednje izmjene ponedjeljak, 13 Juli 2020 13:15

Klikova: 471

Podkategorije

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version