SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Zaustaviti svjesno kršenje Kolektivnog ugovora

Broj: 616/24

Sarajevo,  29.2.2024.

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Uk Nihadu, premijeru

PREDMET: Molimo da se Ministrica zaustavi u svjesnom kršenju člana 110. stav (2) Kolektivnog ugovora

Poštovani,

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH–Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo zaprimio je nekoliko dopisa i obraćanja kojim radnici iskazuju interes za sporazumni prelazak u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/22, 40/22 i 7/24). Pojedini članovi Sindikata skrenuli su nam pažnju na to da se učestalo zloupotrebljava odredba člana 110. stav (2) Kolektivnog ugovora.

Vjerovatno Vam je poznato da je članom 110. stav (2) Kolektivnog ugovora propisana obaveza Ministarstva da na svojoj zvaničnoj internet stranici objavljuje i redovno ažurira podatke o upražnjenim radnim mjestima iz tačke e) stav (1) navedenog člana Kolektivnog ugovora, a na osnovu podataka koje su ustanove obavezne dostavljati u situacijama kada je određeno radno mjesto upražnjeno i kada postoji namjera direktora da prijem radnika vrši u skladu s tačkom e) stav (1) ovog člana. Poštujući naprijed navedeni član Kolektivnog ugovora svi radnici u osnovnim školama i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo imali bi uvid u kojoj školi/ustanovi postoji upražnjeno radno mjesto.

U prethodnom periodu smo Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavili dopis kojim smo upozorili da želimo društvo jednakih, a ne društvo relacija. Pomenutim dopisom, između ostalog, pozvali smo ministricu da prestane da zloupotrebljava odredbu člana 110. stav (2) Kolektivnog ugovora i da poštuje odredbe Kolektivnog ugovora. Iako smo ministricu upozorili i pozvali je da sve bude transparentno i u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora, ministrica se odlučila na nepoštivanje i prestala je davati saglasnosti za sporazumni prelazak, dakle već skoro godinu dana radnici u osnovnim školama i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ne mogu koristiti pravo koje je Kolektivnim ugovorom propisano. Na poštivanje odredbi pozvali smo i direktore svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Moramo priznati da smo razočarani saznanjem da niti Ministarstvo niti škole ne poštuju odredbu člana 110. stav 2) Kolektivnog ugovora.

Imajući u vidu naprijed navedeno, od Vas tražimo da se hitno i bez odlaganja uključite u rješavanje problema i pozovete ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na poštivanje svih odredbi Kolektivnog ugovora, a sve u cilju da radnici ostvaruju pravo koje im je Kolektivnim ugovorom zagarantovano.

S poštovanjem,                                                                                                                        

PREDSJEDNIK

Saudin Sivro

Dostaviti:

1. Naslovu,

2. Dopredsjednici i članovima Kantonalnog odbora,

3. Sindikalnim povjerenicima,

5. www.ssooioks.com,

6. a/a.

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version