SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Zahtjev za izdavanje rješenja u skladu sa zakonom

SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

n/r predsjednika i članova školskih odbora

n/r direktora/direktorica

PREDMET: Zahtjev za izdavanje rješenja o imenovanju Komisija za praćenje interne evaluacije znanja u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom

Poštovani/poštovana,

Upućujemo Vam zahtjev da prilikom izdavanja rješenja o imenovanju Komisije za praćenje interne evaluacije znanja u školi vodite računa o poštivanju odredbi Pravilnika o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo i odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja.

Član 6. Pravilnika o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 15/18 i 17/18) jasno definiše pitanje imenovanja Komisije za praćenje interne evaluacije znanja u svakoj osnovnoj školi, koju na prijedlog nastavničkog vijeća imenuje školski odbor.

Član 86. Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/18) jasno definiše pravo na naknadu članovima komisija koje imenuje školski odbor.

Rješenja o imenovanju Komisije moraju biti donesena najkasnije do 10.03.2019. godine te obavezno sadržavati i sljedeće elemente:

1. opis zadataka,

2. period imenovanja,

3. rok za izvršenje zadataka,

4. način ostvarivanja naknade za rad u Komisiji,

5. tačan iznos naknade.

Napominjemo Vas da su školski odbori obavezni da prethodno pribave pisanu saglasnost ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u kojoj će biti definiran način ostvarivanja i visina naknade visinide za rad članova Komisije.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK

Saudin Sivro

Dostaviti:

1. Naslovu,

2. Dopredsjednici i članovima Kantonalnog odbora,

3. Sindikalnim povjerenicima,

4. Oglasna ploča podružnice,

5. Faruku Bešliću, predsjedniku SSVOONK BiH – KO KS,

6. Pravnoj službi SSS BiH,

7. www.ssooioks.com,

8. a/a.


 

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version