SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Pitanje porodiljskog odsustva?!

Početak osnovane borbe za zaštitu zaposlenica u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo za vrijeme trudnoće i porođajnog odsustva

U skladu sa Statutom i Operativnim planom rada KO SSOOiO Kantona Sarajevo do kraja 2009. godine, pokrenuli smo pitanje zaštite ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenica u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo za vrijeme trudnoće i porođajnog odsustva.

Zaposlenica u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi porođaja i njege djeteta, dobija rješenje u kojem joj se priznaje pravo na naknadu umjesto plaće u iznosu od 55% od prosječne plaće (trenutno se izdaju rješenja u kojima su naknade u iznosu od 430,00 KM).

 

Rješenje se izdaje na osnovu:
  1. člana 4., 127., 142. i 145. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 16/2002);
  2. člana 55. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 43/99);
  3. člana 27. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 16/2002);
  4. člana 1., 2. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 8/03);
  5. Uredbe o visini koeficijenata za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini kalendarskoj godini koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 10/03);
  6. Naredbe Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 21/05).
Na ovaj način grubo se krše ekonomsko-socijalna prava zaposlenica u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo u vrijeme porođajnog odsustva, ali isto tako i direktno se utječe na pad nataliteta u Kantona Sarajevo.
 
PRVA REAKCIJA PO OVOM PITANJU KANTONALNOG ODBORA SSOOiO KANTONA SARAJEVO?!
 
Zatražit ćemo pravno mišljenje o zakonskoj utemeljenosti tužbe zaposlenica u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo zbog toga što im se u vrijeme porođajnog odsustva ne isplaćuje njihova plaća koju primaju po Ugovoru o radu.
 
 
PREDSJEDNIK

 

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version