SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Zahtjev za zapošljavanje u skladu sa Pedagoškim standardima

Broj 438/19

Sarajevo, 27.02.2019.

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edina Forte, premijera

PREDMET: Zahtjev za poštivanje Pedagoških standarda - zapošljavanje pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, asistenata u nastavi, rukovaoca nastavnom tehnikom i EMIS odgovornih osoba, dnevnih čuvara i higijeničara

Poštovani,

Vlada Kantona Sarajevo je 06.07.2018. godine donijela Pedagoške standarde i opće normative za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18).

Na osnovu velikog broja zahtjeva škola, koje su nam se obraćale u prethodnom periodu, u kojima je otežano odvijanje nastavnog procesa zbog čega trpe i učenici i njihovi nastavnici, neprovođenja procesa inkluzije, informatizacije i održavanja zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti i čistoće zbog čega je direktno ugrožen radno-pravni status radnika, upućujemo Vam zahtjev da Vlada Kantona Sarajevo odobri zapošljavanje novih izvršilaca - pedagoga, psihologa, socijalnih radnika i asistenata u osnovnim školama, u skladu sa odredbama Pedagoških standarda, a kako slijedi:

1. pedagog: 0,05 izvršioca x broj odjeljenja preko optimalnih 25 odjeljenja;

2. psiholog: 0,025 izvršilaca x broj odjeljenja;

3. socijalni radnik: 0,025 izvršilaca x broj odjeljenja;

4. asistent: 1 izvršilac na 1 učenika sa TIT, odnosno na 2 učenika sa UIT, odnosno na 3 učenika sa LIT i

5. rukovaoc nastavnom tehnikom i EMIS odgovorna osoba: 0,02 izvršioca x broj odjeljenja;

6. dnevni čuvar: 1 izvršilac u školama koje rade u jednoj smjeni, odnosno 2 izvršioca u školama koje rade u dvije smjene i

7. higijeničar: 1 izvršilac na svakih 600m2 površine koja se čisti u novim objektima, odnosno na svakih 500m2 površine u objektima srednje lošeg stanja, odnosno na svakih 400m2 u starim objektima koji su u lošem stanju.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK

Saudin Sivro

Dostaviti:

1.Naslovu,

2.Dopredsjednici i članovima Kantonalnog odbora,

3.Sindikalnim povjerenicima,

4.Faruku Bešliću, predsjedniku SSVOONK BiH – KO KS,

5. Direktorima osnovnih škola,

6.Mr. Amelu Kovačeviću, ministru finansija Kantona Sarajevo,

7.Mr. Zineti Bogunić, ministrici za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,

8.Pravnoj službi SSS BiH, 

9.www.ssooioks.com, 

10.a/a.

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version