SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora - naknade članovima komisija za internu i eksternu evaluaciju

Broj: 419/19

Sarajevo,26.2.2019.

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edinu Forti, premijeru

PREDMET: Zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora - naknade članovima komisija za internu i eksternu evaluaciju

Poštovani,

Vlada KS i SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, kao potpisnici Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/18), u skladu sa članom 5. stav (2) moraju se brinuti za izvršenje i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora.

Upućujemo Vam zahtjev da putem Ministarstva finansija i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo osigurate da najkasnije do 24.03.2019. godine sve osnovne škole dobiju pismenu saglasnost resornog ministarstva kojim se, u skladu sa članom 86. stav (2) Kolektivnog ugovora, odobrava plaćanje naknada za rad članovima komisija koji će u školskoj 2018/2019. godini realizirati internu procjenu znanja učenika (internu evaluaciju) i eksternu evaluaciju (veza akt Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, akt broj:  11/03-38-4330/19 od 25.02.2019. godine - dostavljeno u prilogu), te da nam o poduzetim aktivnostima blagovremeno dostavite sve relevantne informacije.

Srdačan pozdrav,

                                               PREDSJEDNIK

Saudin Sivro

Dostaviti:

1.      Naslovu,

2.      Dopredsjednici i članovima Kantonalnog odbora,

3.      Sindikalnim povjerenicima,

4.      Faruku Bešliću, predsjedniku SSVOONK BiH – KO KS,

5.      Direktorima osnovnih škola i JU "Djeca Sarajeva",

6.      Mr. Amelu Kovačeviću, ministru finansija Kantona Sarajevo,

7.      Mr. Zineti Bogunić, ministrici za obrazovanje, nauku i

mlade Kantona Sarajevo,

8.      Pravnoj službi SSS BiH,

9.      www.ssooioks.com,

10.  a/a.


 

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version