SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Realizacije Operativnog plana rada KO do kraja 2009. godine

28.12.2009. 

Realizacije Operativnog plana rada Kantonalnog odbora do kraja 2009. godine

/realiziracija ciljeva i zadataka/

Operativni plan rada Kantonalnog odbora do kraja 2009. godine - ciljevi i zadaci - kojim su definisane 34 stavke,  usvojen je na sjednici Kantonalnog odbora SSOOiO Kantona Sarajevo, 27.10.2009. godina. Navodimo stavke na kojima je Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo, od svog konstituisanja, 8.9.2009. godine do danas, 28.12.2009. godine, stalno ili povremeno radio:

 1. održali smo pet redovnih sjednica Kantonalnog odbora: 8.9.2009., 22.9.2009., 27.10.2009., 10.11.2009. i 3.12.2009. na kojima je doneseno je 36 odluka, upućena su 64 dopisa, realizirano je preko 35 zaključaka i protokolisano 196 predmeta;
 2. na svakoj sjednici Kantonalnog odbora razmatran je ekonomsko-socijalni status u osnovnim školama Kantona Sarajevo i druga pitanja koja su bila aktuelna u datom trenutku. 
 3. svaka molba članova za novčanu pomoć za liječenje ili smrt bila je odobrena te je na ime pomoći članovima isplaćeno ukupno 2.800,00 KM;
 4. zahvaljući pomoći novog predsjednika SSOOiO BiH dobili smo kancelariju, salu za sastanke i druge potrebne sadržaje koji će unaprijediti rad SSOOiO Kantona Sarajevo;
 5. rad sindikalnih podružnica i sindikalnih povjerenika je stalno praćen. Povjerenicima su na usluzi bili koordinatori koji su ispred Kantonalnog odbora imali zaduženje da koordiniraju rad istih. U proteklom periodu ostvarena je direktna saradnja sa više od trideset sindikalnih podružnica. Na svaki poziv da prisustvujemo sjednicama sindikalnih podružnica redovno smo se odazivali. Prisustvovali smo sjednicama 7 sindikalnih podružnica: SP JU OŠ "Sedma osnovna škola" Ilidža - dva puta, SP JU OMŠ "Mladen Pozajić" Stari Grad, SP JU "Silvije Strahimir Kranjčević" Centar, SP JU OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad, SP JU OŠ "Podlugovi" Ilijaš, SP JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad i SP JU OŠ " Hamdija Kreševljaković" Stari Grad;
 6. zastupani su interesi svih članova SSOOiO Kantona Sarajevo sa posebnim akcentom na činjenicu da SSOOiO Kantona Sarajevo nije sindikat učitelja, nastavnika i profesora nego sindikat svih zaposlenika: nočnih čuvara, radnica na održavanju čistoće, domara, ložača, servirki, učitelja, nastavnika, profesora, pedagoga i sekretara, odnosno svih svojih članova čiji zajednički interesi su predviđeni i zagarantovani Statutom SSOOiO BiH;
 7. rađeno je na tome da svaki uposlenik u osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo bude na dobrovoljnoj bazi član SSOOiO Kantona Sarajevo, bez obzira da li je zaposlen na neodređeno ili određeno vrijeme, što prije 8.9.2009. godine nije bila praksa. Posebno naglašavamo da se broj članova od 8.9.2009. godine povećavao svakoga mjeseca tako da je broj članova za 90 dana povećan za preko 100 novih članova SSOOiO Kantona Sarajevo. U proteklom periodu izdato je 113 članskih karata.;
 8. radili smo na razvijanju unutrašnje sindikalne demokratije i demokratskih odnosa i u tom pogledu smo preduzimali i potrebne mjere utvrđivanja odgovornosti onih članova koji ne sprovode sindikalnu politiku, donesene stavove, zaključke i odluke odgovarajućih organa na svim razinama sindikalnog djelovanja. Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo dao je veliki doprinos evidentnim i velikim promjenama u sastavu organa SSOOiO BiH (u Glavni odbor SSOOiO BiH izabrano je pet novih članova iz SSOOiO Kantona Sarajevo, po jedan novi član Kontrolnog odbora i Komisije za statut a posebno naglašavamo da smo podržali i promjene kada je u pitanju predsjednik Glavnog odbora SSOOiO BiH. Posebno smo ponosni što je dopredsjednik Glavnog odbora SSOOiO BiH žena i predstavnik je SSOOiO Kantona Sarajevo;
 9. organizirali smo uvjete za pravovremeno i istinito informisanje članova SSOOiO Kantona Sarajevo putem ove web stranice na što smo posebno ponosni. Također od 2.11.2009. kancelarija SSOOiO Kantona Sarajevo ima administrativnog radnika koji radi četiri sata svakog dana čime je rad SSOOiO Kantona Sarajevo uozbiljen i mnogo angažovaniji nego u prethodnom periodu. Redovno smo objavljivali Izvode iz zapisnika sa sjednica Kantonalnog odbora;
 10. stalno smo radili na edukaciji članova SSOOiO Kantona Sarajevo, a posebno sindikalnih povjerenika putem ove web stranice, telefona ili kroz direktne susrete sa istim;
 11. uradili smo bazu podataka o povjerenicima, članovima Kantonalnog povjereništva, članovima Kantonalnog i Kontrolnog odbora po općinama;
 12. rad na bazi podataka o broju članova SSOOiO Kantona Sarajevo u odnosu na broj uposlenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo je aktivnost koja je u toku;
 13. baza podataka svih uposlenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo sa svim relevantnim podacima je aktivnost koja je u svojoj završnoj  fazi (u bazu podataka je uneseno preko 2800 zaposlenika);
 14. uspostavljen je partnerski odnos sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Vladom Kantona Sarajevo, odnosno premijerom u Vladi Kantona Sarajevo;
 15. od premijera Vlade Kantona Sarajevo i ministara obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo na prvom sastanku 15.10.2009. godine zatraženo je usklađivanje i provođenje postojećih zakonskih i podzakonskih akata;
 16. od Vlade Kantona Sarajevo još uvijek nije zatražena pismena garancija, ali smo dobili usmenu garanciju jednog broja ministara u Vladi Kantona Sarajevo, da novčana primanja zaposlenika u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo do kraja 2009. godine neće biti umanjena;
 17. od premijera Vlade Kantona Sarajevo i ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, kao i od ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo, u nekoliko navrata, odnosno na svakom sastanku traženo "fiksiranje" isplate novčanih primanja zaposlenika u osnovnim školamau Kantonu Sarajevo; 
 18. od premijera Vlade Kantona Sarajevo i ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo tražena je dosljedna primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
 19. ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo upućena je inicijativa za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
 20.  od premijera Vlade Kantona Sarajevo su traženi dogovori o budžetu Kantona Sarajevo za 2010. godinu;
 21. sa ministrom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo razgovarano je o donošenju Odluke o isplaćivanju naknade za prijevoz u novcu;
 22. Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je u petak, 11.12.2009. godine  u prisustvu predsjednika Kantonalnog odbora potpisao Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i poslova ... (dokument poznatiji kao Pravilnik sa kriterijima za tehnološki višak)  i isti poslao na objavljivanje u Službene novine Kantona Sarajevo;
 23. od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je zatraženo objavljivanje Pravilnika o ocjenjivanju ... u Službenim novinama Kantona Sarajevo;
 24. od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo su zatražene Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 25. od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je zatražen angažman na poboljšanju statusa zaposlenika JU "Djeca Sarajeva" kroz provođenje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo;
 26. Pravilnik o principima finansijskog poslovanja, uslovima i namjeni korištenja finansijskih sredstava u SSOOiO BiH je strogo poštovan. U svom radu rukovodili smo se principom transparentnog prikupljanja i raspodjele sredstava kroz stalnu finansijsku kontrolu od strane računovodstva. U svakom momentu vodili smo računa o uštedama i racionalnom trošenju sredstava tako da očekujemo pozitivan Bilans stanja na kraju 2009. godine;
 27. u protekla četiri mjeseca uspostavili smo partnerski odnos i odličnu saradnju sa sindikatima budžetskih korisnika kroz koordinaciju sindikata budžetskih korisnika Kantona Sarajevo. 

Na osnovu svega rečenog, može se zaključiti da je Kantonalni odbor SSOOiO od predviđene 34 stavke u svom Operativnom planu rada za 2009. godinu, više od 1/2 potpuno ili djelomično realizovao.

PREDSJEDNIK

 

 

 

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version